Number of the records: 1  

Sbírka vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR

 1. 1.
  0435593 - KNAV 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Jelínková, Andrea
  Sbírka vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR.
  [The Collection of Literature on Aeronautics in the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
  Knihy a dějiny. Roč. 21, Prosinec 2014 (2014), s. 43-76. ISSN 1210-8510
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : scientific literature * historical collections * balloons * Eduard Langer (1852–1914)
  Subject RIV: AB - History

  Knihovna Akademie věd ČR spravuje významný soubor knih s tematikou vzduchoplavby. Sbírka byla shromážděná před více než sto lety sběratelem Eduardem Langerem, její část uchovávaná v KNAV sestává z 67 tisků v 61 svazku. Jde o vzácně dochované knihy z 18. a 19. století ve francouzštině, italštině, angličtině a němčině. V tuzemských knihovnách nebyla zjištěna podobně rozsáhlá sbírka, a ačkoli jde o část původní Langerovy sbírky, snese srovnání i kolekcemi světových institucí. Text představuje tuto pozoruhodnou sbírku z hlediska provenienčního, autorského i žánrového a je doplněn soupisem tisků.

  The Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic (ASL) manages a significant collection of books on aeronautics. The collection was assembled by the collector Eduard Langer more than a hundred years ago. Its part kept in the ASL consists of 67 printed books in 61 volumes. These are rarely preserved books from the 18th and 19th centuries in Italian, French, English, German and Latin. No other such extensive collection on this topic has been found in domestic libraries, and, although it is only a part of Langer’s original collection, it bears comparison even with collections of world-famous institutions. The text presents this remarkable collection in terms of provenance, authors and genres and is complemented by a list of printed books.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241780
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0435593.pdf11.7 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1