Number of the records: 1  

Služby Knihovny AV ČR v oblasti zveřejnění vědeckých publikací (nejen) pro ústavy AV ČR

 1. 1.
  0432442 - KNAV 2016 RIV SK cze J - Journal Article
  Doleželová, Jana - Chmelařová, Zdeňka - Bártková, Petra
  Služby Knihovny AV ČR v oblasti zveřejnění vědeckých publikací (nejen) pro ústavy AV ČR.
  [Services of AS CR Library in the area of scientific publications (not only) for AS CR Institutes.]
  IT lib. Roč. 18, č. 3 (2014), s. 31-38. ISSN 1335-793X
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : ASEP repository * Library of the CAS * services * scientific publications
  Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies
  http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/31_sluzby%20knihovny.pdf

  Knihovna Akademie věd České republiky je pověřena od roku 1994 koordinací sběru dat a správou záznamů o výsledcích základního výzkumu, které vznikají na 54 pracovištích Akademie věd České republiky. Bibliografické záznamy i plné texty publikací jsou shromážděny v Institucionálním repozitáři AV ČR, data jsou uložena v databázi ASEP v modulu Evidence publikací knihovního systému Advanced Rapid Library (ARL). Článek popisuje, jak jsou zveřejněná data v on-line katalogu připravena k využití pro různé skupiny uživatelů – správce dat, autory, vedení ústavů i celé AV ČR, vědeckou veřejnost. Detailně je popsána programová nadstavba Analytika ASEP pro zobrazení analytických přehledů, založená na kombinaci dotazů a výpočtů nad daty v ASEP, které v on-line katalogu nelze zobrazit.

  Since 1994, the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic has been the coordinator of bibliographic database ASEP, which contains the records of publishing activities of 54 institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic (AS CR). Bibliographic records are collected in the Institatunional Repository of the ASCR, data is saved in the librarian system Advanced Rapid Library (ARL), the data is published as an on-line catalogue. The article describes how different groups of users – administrators, authors, representatives of institutes and AS CR can use this system. In details is decribed software ASEP Analytics which was created as a software extension that provides analytical reports derived by a combination of queries and calculations from the data stored in the ASEP database, which cannot be displayed directly in the catalogue.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238192
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  sluzby_Knihovny_AVCR.pdf123.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1