Number of the records: 1  

Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)

 1. 1.
  0429428 - ÚGN 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Martinát, Stanislav - Dvořák, Petr - Klusáček, Petr - Kunc, Josef - Havlíček, M.
  Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov).
  [Driving Forces of Long-Term Changes of Industrialized Landscape (Case Study of Hrušov).]
  Acta Pruhoniciana. Roč. 106, č. 106 (2014), s. 35-44. ISSN 1805-921X
  R&D Projects: GA MŠk EE2.3.20.0025
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : Hrušov * Ostrava * industrial landscape * deindustrialisation * brownfields
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography
  http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_106/Acta-106_komplet-cz.pdf

  V příspěvku je na příkladu katastrálního území Hrušov (část městského obvodu Slezská Ostrava ve městě Ostrava na území České republiky) hodnocen vývoj krajiny a její prostorové využití a formování, a to od rychlé industrializace na počátku prů- myslové revoluce v první polovině 19. století, přes dynamickou až překotnou industrializaci ve druhé polovině 20. století, až po současný proces deindustrializace a opouštění průmyslových areálů a vzniku tzv. brownfi elds. Tento vývoj je sledován za pomoci starých a současných topografi ckých map, doplněný o analýzu historických a současných leteckých snímků a údajů o využití ploch z katastru nemovitostí. Důraz je kladen na hledání a souvislosti hlavních působících socioekonomických fak- torů a analýzu jejich odrazu v krajině.

  In this contribution long-term landscape development and its spatial use and forming is followed on the example of cadastral area Hrušov (part of Slezská Ostrava city district in the city of Ostrava in the Czech Republic). Spatial landscape development of Hrušov has been observed since the beginning of Industrial Revolution in the fi rst half of the 19th century, over dynamic and even precipitous industrialisation during the second half of the 20th century, to nowadays process of deindustrialisation and occurrence of abandoned and neglected areas so called brownfi elds. Th is development is followed by use of historical and contemporary topographical maps, by use and analyses of historical and contemporary aerial pictures and completed by analyses of land use statistics from land registers. Emphasis is stressed on seeking of coherences of main driving socio-econom ic forces, factors and analyses of its refl ections in landscape.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234544

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0429428.pdf02.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1