Number of the records: 1  

Měřicí systém pro časově rozlišenou sondovou diagnostiku plazmatu

 1. 1.
  0424537 - FZU-D 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Lukašík, P. - Piják, A.
  Měřicí systém pro časově rozlišenou sondovou diagnostiku plazmatu.
  [Acquisition system for time-resolved the Langmuir probe diagnostics of discharges.]
  Internal code: TRSAP/FZÚ-SVCS/2012 ; 2013
  Technical parameters: Rychlosti měření větší než 3 MSPS, rozsah kmitočtů a různá délka budících impulsů výboje (plazmatu), od jednotek Hz do jednotek MHz, časové rozlišení od deseti ns do stovek ms.
  Economic parameters: V rámci řešení projektu TAČR jsme vyvinuli elektronický měřicí systém pro časově rozlišenou sondovou diagnostiku plazmatu. Laboratorní zařízení je nezbytné pro další aplikovaný výzkum
  R&D Projects: GA TA ČR TA01011740
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : Langmuir probe * pulse * time resolved
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

  Následující měřicí systém a spouštěcí synchronizační sekvenční obvod - modul, začleněný do měřicího systému pro sondová měření, umožňuje provádět diagnostiku plazmatu – měření pomocí Langmuirovy sondy ve stabilním i nestabilním plazmatu včetně časově rozlišených měření ve výbojích v impulsním režimu a impulsní diagnostiky záporných iontů, kterou komerční aparatury neposkytují.

  The developed measuring device and trigger sequence synchronization circuit - a module incorporated into the measuring system for Langmuir probe allows for plasma diagnostics - using Langmuir probe measurements in stable and unstable plasmas, including time-resolved measurements in discharges in the pulse mode and pulse diagnostics of negative ions, which commercial systems do not allow.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0230608