Number of the records: 1  

REMEDIACE OBLASTÍ TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE

 1. 1.
  0423256 - ÚEB 2014 RIV CZ cze J - Journal Article
  Petrová, Šárka - Soudek, Petr - Vaněk, Tomáš
  REMEDIACE OBLASTÍ TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE.
  [Remediation of Uranium Mining Areas in the Czech Republic.]
  Chemické listy. Roč. 107, č. 4 (2013), s. 283-291. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LH11048
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511
  Keywords : NATURAL URANIUM * RA-226 * RADIONUCLIDES
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Impact factor: 0.196, year: 2013
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2013_04_283-291.pdf

  Přirozený výskyt radionuklidů v životním prostředí souvisí se zvětráváním matečných hornin a vyluhováním z nerostných ložisek. Radionuklidy mohou být v půdě vázány na organické i anorganické látky a vytvářet tak nerozpustné sloučeniny nebo se mohou vyskytovat ve formě iontů jako součást půdní vody. Jejich mobilita tedy závisí na rozpustnosti látky, v níž je daný prvek obsažen1, na činnosti mikroorganismů2,3 i na typu půdy. Zdrojem vyšších koncentrací radionuklidů v životním prostředí jsou ale antropogenní vlivy, jako je těžba a zpracování uranových rud, provoz jaderných elektráren, spalování uhlí, použití fosfátových hnojiv, testování nukleárních zbraní a v neposlední řadě jaderné havárie. Pro svoji toxicitu představují radionuklidy v životním prostředí velké riziko, a to i kvůli jejich možnému šíření potravním řetězcem. Proto se hledají způsoby, jak tuto kontaminaci v životním prostředí co nejšetrněji snížit či ji odstranit.

  Areas contaminated with radionuclides are near the places of mining and processing of U ores. The most contaminated areas in the Czech Republic are located near Straz pod Ralskem (chemical leaching), Rozna, and Mydlovary (U processing plants). Radioactive wastes are stored in rock dumps and piles. High concentrations of radionuclides appear also in water. In the past, contaminated soil or water was processed outside the area. These used methods were very expensive and destructive for the soil and environment. At present, the remediation tries to use the methods that preserves the functions and properties of the soil. The in situ methods offer decontamination techniques without removing contaminated soil. The present review deals with domestic U mining areas and possible methods of remediation of contaminated localities.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229379

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2013_Petrova_CHEMICKE LISTY_283.pdf22.3 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.