Number of the records: 1  

Hysteresis rarefaction in the Riemann problem

 1. 1.
  0326613 - MÚ 2010 RIV GB eng J - Journal Article
  Krejčí, Pavel
  Hysteresis rarefaction in the Riemann problem.
  [Hysterezní zředění v Riemannově úloze.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 138, - (2008), s. 1-10. ISSN 1742-6588.
  [International Workshop on Multi-Rate Processes and Hysteresis. Cork, 31.03.2008-05.04.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : Preisach hysteresis * Riemann problem
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  http://iopscience.iop.org/1742-6596/138/1/012010

  We consider the wave equation with Preisach hysteresis and Riemann initial data as a model for wave propagation in hysteretic (e.g. elastoplastic) media. The main result consists in proving that in the convex hysteresis loop domain, there exists a unique self-similar locally Lipschitz continuous solution. In other words, smooth rarefaction waves propagate in both directions from the initial jump discontinuity.

  Uvažujeme nulovou rovnici s Preisachovou hysterezí a Riemannovými počátečními podmínkami jako model pro šíření vln v hysterezním (např. pružně-plastickém) prostředí. Hlavní výsledek spočívá v důkazu, že v oblasti konvexních hysterezních smyček existuje jediné automodelové lokálně lipschitzovské řešení. Jinak řečeno, hladké vlny zředěné se šíří na obě strany od počáteční nespojitosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173661
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Krejci4.pdf1158.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1