Number of the records: 1  

Structural Completeness in Fuzzy Logics

 1. 1.
  0323928 - ÚI 2010 RIV US eng J - Journal Article
  Cintula, Petr - Metcalfe, G.
  Structural Completeness in Fuzzy Logics.
  [Strukturální úplnost ve fuzzy logikách.]
  Notre Dame Journal of Formal Logic. Roč. 50, č. 2 (2009), s. 153-183. ISSN 0029-4527
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0545
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : structral logics * fuzzy logics * structural completeness * admissible rules * primitive variety * residuated lattices
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  Structural completeness properties are investigated for a range of popular t-norm based fuzzy logics - including Lukasiewicz Logic, Godel Logic, Product Logic, and Hajek's Basic Logic - and their fragments. General methods are defined and used to establish these properties or exhibit their failure, solving a number of open problems.

  Vlastnost strukturální úplnosti je studována pro rodinu populárních t-normových fuzzy logik (včetně Lukasiewiczovi, Godelovi, produktové, a Hájkovi Basic Logic) a jejich fragmentů. Jsou definovány obecné metody, které jsou užity na dokázání nebo vyvrácení této vlastnosti, přičemž je vyřešena řada existujících otevřených problémů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171756
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0323928.pdf5794.8 KBAuthor´s preprintopen-access