Number of the records: 1  

Nonlinear evolution inclusions arising from phase change models

 1. 1.
  0322156 - MÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Colli, P. - Krejčí, Pavel - Rocca, E. - Sprekels, J.
  Nonlinear evolution inclusions arising from phase change models.
  [Nelineární evoluční rovnice vznikající z modelů fázových změn.]
  Czechoslovak Mathematical Journal. Roč. 57, č. 4 (2007), s. 1067-1098. ISSN 0011-4642
  R&D Projects: GA ČR GA201/02/1058
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : nonlinear and nonlocal evolution equations * Cahn-Hilliard type dynamics * phase transitions models
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 0.155, year: 2007
  http://www.dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/128228/CzechMathJ_57-2007-4_2.pdf

  This paper is devoted to the analysis of an abstract evolution inclusion with a non-invertible operator, motivated by problems arising in nonlocal phase separation modeling. Existence, uniqueness, and long-time behaviour of the solution to the related Cauchy problem are discussed in detail.

  Článek je věnován rozboru abstraktní evoluční inkluze s neinvertibilním operátorem, motivované problémy vznikajícími při modelování procesu separace fází. Podrobně jsou diskutovány otázky existence, jednoznačnosti a asymptotického chování řešení.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170491
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Krejci.pdf1313.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1