Number of the records: 1  

Role of adenosine receptor agonists in pharmacological modulation of myelosuppression induced by ionizing radiation

 1. 1.
  0320060 - BFÚ 2009 AR eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín - Štreitová, Denisa
  Role of adenosine receptor agonists in pharmacological modulation of myelosuppression induced by ionizing radiation.
  [Úloha agonistů adenosinových receptorů ve farmakologické modulaci myelosuprese indukované ionizujícím zářením.]
  Proceedings. Buenos Aires, 2008. s. 1-7.
  [IRPA 12 - 12th International Congress of the International Radiation Protection Association - Strengthening Radiation Protection Worldwide. 19.10.2008-24.10.2008, Buenos Aires]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015; GA ČR(CZ) GA305/08/0158
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : adenosine receptors * hematopoiesis * radiation-induced myelosuppression
  Subject RIV: BO - Biophysics

  The paper summarized information on the role of adenosine receptor agonists in pharmacological modulation of myelosuppression induced by ionizing radiation.

  Příspěvek shrnuje informace o úloze agonistů adenosinových receptorů ve farmakologické modulaci myelosuprese indukované ionizujícím zářením.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169035
   
Number of the records: 1