Number of the records: 1  

Light at work: The use of optical forces for particle manipulation, sorting, and analysis

 1. 1.
  0319153 - ÚPT 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Jonáš, Alexandr - Zemánek, Pavel
  Light at work: The use of optical forces for particle manipulation, sorting, and analysis.
  [Světlo v akci: Využití optických sil pro manipulaci, třídění, a analýzu částic.]
  Electrophoresis. Roč. 29, č. 24 (2008), s. 4813-4851. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06007; GA MŠk OC08034
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : microfluidics * optical chromatography and sorting * optical force and torque * optical tweezers and micro-manipulation / Optical tweezers and micro-manipulation / Raman microspectroscopy * Raman microspectroscopy
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 3.509, year: 2008

  We review the combinations of optical micromanipulation with other techniques and their classical and emerging applications to non-contact optical separation and sorting of micro- and nanoparticle suspensions, compositional and structural analysis of specimens, and quantification of force interactions at the microscopic scale. The review aims to inspire researchers, especially those working outside the optical micromanipulation field, to find new and interesting applications of these methods.

  V článku podáváme přehled kombinací optických mikromanipulací s dalšími experimentálními technikami a jejich klasických a nově vznikajících aplikací pro bezkontaktní optické třídění a separaci suspenzí mikro- a nanočástic, kompoziční a strukturní analýzu vzorků, a měření sil v mikroskopickém měřítku. Přehled si klade za cíl inspirovat zejména výzkumníky pracující mimo oblast optických mikromanipulací k nalézání nových zajímavých aplikací těchto metod.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168392
   
Number of the records: 1