Number of the records: 1  

Gender gap in admission performance under competitive pressure

 1. 1.
  0314842 - NHÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Jurajda, Štěpán - Münich, Daniel
  Gender gap in admission performance under competitive pressure.
  [Genderová mezera při skládání přijímacích zkoušek pod konkurenčním tlakem.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 371 (2008), s. 1-22. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA MŠk LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : gender gap in performance * test anxiety * competition
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp371.pdf

  Do women perform worse than equally able men in stressful competitive settings? We ask this question for competitions with a high payoff - admissions to tuition-free selective universities. With data on an entire cohort of Czech students graduating from secondary schools and applying to universities, we show that, compared to men of similar general skills and subject-of-study preferences, women do not shy away from applying to more competitive programs and perform similarly well when competition is less intense, but perform substantially worse (are less likely to be admitted) when applying to very selective universities. This comparison holds even when controlling for unobservable skills.

  Dosahují ženy ve stresujících a konkurenčních situacích horších výsledků v testech než stejně schopní muži? Na základě údajů o celé kohortě českých absolventů maturitních oborů, kteří se hlásili na vysoké školy ukazujeme, že ženy, po stránce obecných intelektuálních schopností a preferencí studijních oborů srovnatelné s muži, dosahují pod slabým konkurenčním tlakem stejných výsledků v testech jako muži. Avšak v případě konkurenčního tlaku skládání přijímacích zkoušek na selektivní vysoké školy dosahují výrazně horších výsledků než muži (mají menší pravděpodobnost přijetí).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0165226
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp371.pdf0432.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1