Number of the records: 1  

Surface delivery of a single nanoparticle under moving evanescent standing-wave illumination

 1. 1.
  0314455 - ÚPT 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Šiler, Martin - Čižmár, Tomáš - Jonáš, Alexandr - Zemánek, Pavel
  Surface delivery of a single nanoparticle under moving evanescent standing-wave illumination.
  [Povrchová přeprava nanočástice v pohyblivé evanescentní vlně.]
  New Journal of Physics. Roč. 10, č. 11 (2008), 113010: 1-16. ISSN 1367-2630
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06007; GA MŠk OC08034
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : nanoparticle * evanescent field * standing-wave illumination * surface delivery
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 3.440, year: 2008

  We study the delivery of a submicrometre-sized spherical dielectric particle suspended in water and confined in an evanescent field in the proximity of a glass–water interface. When illuminated by a single evanescent wave, the particle is propelled along the glass surface by the radiation pressure. Illumination by two counter-propagating and coherent evanescent waves leads to the formation of a surface-bound evanescent standing wave serving as a onedimensional array of optical traps for the stable confinement of the particle. These traps can be translated simultaneously along the surface by shifting the phase of one of the two interfering evanescent waves, carrying the confined particle along in an optical conveyor belt (OCB). However, due to the thermal activation, the particle jumps between neighboring optical traps, and its delivery conditions in the OCB are thus more complex than in the case of the single evanescent wave propulsion.

  Studujeme přepravu kulové dielektrické částice o průměru menším jak 1 mikrometr ve vodě. Tato částice je zachycena evanescentní vlnou v blízkosti rozhraní sklo-voda. Pokud je částice osvětlena jednou evanescentní vlnou, pak s ní radiační tlak pohybuje podél rozhraní. Osvětlení dvěma protiběžnými, koherentními, vlnami vede ke vzniku evanescentní stojaté vlny vázané k povrchu, která vytváří jednodimenzionální pole optických pastí. Toto pole slouží k zachycení částice. Změnou fáze jedné z interferujících vln docílíme pohybu všech optických pastí společně se zachycenou částicí v tzv. optickém dopravníku. Avšak vzhledem k náhodnému tepelnému pohybu částice přeskakuje mezi sousedním optickými pastmi, což vede ke komplexnějšímu chování než v případě jedné vlny. Analyzujeme rychlosti pohybu částice v dopravníku pohybujícím se různými rychlostmi a provedeme srovnání s pohybem částice osvětlené jednou vlnou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164959
   
Number of the records: 1