Number of the records: 1  

Source of information-driven trading on the Prague Stock Exchange

 1. 1.
  0313186 - NHÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kopřiva, František
  Source of information-driven trading on the Prague Stock Exchange.
  [Zdroj obchodování řízeného informacemi na Burze cenných papírů Praha.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 365 (2008), s. 1-39. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA MŠk LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : trading systems * informed trading * emerging markets
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp365.pdf

  We focus on the extent of information-driven trading sourced from the behavior of market makers on an emerging market. Under current regulation, market makers are able to protect their private information and not reveal it for a surprisingly long period of time. Our study contributes to the detection mechanisms of regulatory authorities on the emerging markets in identifying the suspicious behavior of particular market participants.

  V naší studii se zaměřujeme na odhad rozsahu obchodování na základě neveřejných informací pramenící ze způsobu chování tvůrců trhu na malém rozvíjejícím se kapitálovém trhu. Z našich výsledků vyplývá, že za současného regulatorního rámce jsou tvůrci trhu schopni obchodovat na základě určité informace po překvapivě dlouhé časové období. Tato studie by mohla přispět ke zlepšení detekčních mechanismů regulatorních orgánů v ČR, jelikož naše metodologie umožňuje detekci nestandartního chování jednotlivých tvůrců trhu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164081
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp365.pdf0810.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1