Number of the records: 1  

Homeostatic action of adenosine A(3) and A(1) receptor agonists on proliferation of hematopoietic precursor cells

 1. 1.
  0310121 - BFÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa - Vacek, Antonín
  Homeostatic action of adenosine A(3) and A(1) receptor agonists on proliferation of hematopoietic precursor cells.
  [Homeostatické působení agonistů adenosinových receptorů A(3) a A(1) na proliferaci hematopoetických prekurzorových buněk.]
  Experimental Biology and Medicine. Roč. 233, č. 7 (2008), s. 897-900. ISSN 1535-3702
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : adenosine receptors * hematopoiesis * cell proliferation
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.202, year: 2008

  Agonists of adenosine A(3) and A(1) receptors show opposite effects on proliferation of hematopoietic cells. Experiments suggest that plasticity of adenosine receptor expression plays a homeostatic role in regulation of hematopoiesis.

  agonisté adenosinových receptorů A(3) a A(1) mají protichůdné efekty na proliferaci krvetvorných buněk. Experimenty naznačují, že plasticita exprese adenosinových receptorů sehrává homeostatickou úlohu v regulaci krvetvorby.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162073
   
Number of the records: 1