Number of the records: 1  

One sector models, indeterminacy, and productive public spending

 1. 1.
  0307978 - NHU-C 2008 CZ eng J - Journal Article
  Slobodyan, Sergey
  One sector models, indeterminacy, and productive public spending.
  [Jednosektorové modely, neurčitost a produktivní veřejné výdaje.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 293 (2006), s. 1-24. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
  Keywords : indeterminacy * absolute instability * productive public spending
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp293.pdf

  This paper studies the influence of different modelling assumptions on the determinacy of the steady state in one-sector models of economic growth with externalities in the production function. We show that productive public spending subject to congestion, combined with variable capital utilization, can lead to indeterminacy at very low degrees of social increasing returns to scale. We perform a calibration of the model to the tax regimes observed in the USA. We shed some light on the conflicting effects of progressive taxation on the steady state stability reported in the literature. Finally, we extensively discuss the features of the model that lead to an indeterminate rather than an explosive steady state once the saddle-path stability is broken.

  Tato studie se zabývá vlivem rozdílných modelových předpokladů na určitelnost stacionárních stavů v jednosektorovém modelu ekonomického růstu s externalitami v produkční funkci. Ukazujeme, že efektivní veřejné výdaje za předpokladu možného přehlcení, kombinované s měnícím se kapitálovým využitím, mohou vést k neurčitelnosti stacionárního stavu při velmi nízkých stupních rostoucích společenských výnosů z rozsahu. Model kalibrujeme na základě existujících daňových režimů v USA. Osvětlujeme problém v literatuře uváděných rozporuplných efektů progresivního zdanění na stabilitu stacionárního stavu. Závěrem extenzivně diskutujeme znaky modelu, které vedou po prolomení stability sedlové cesty k neurčenému stacionárnímu stavu namísto stacionárnímu stavu explozivnímu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160591
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp293.pdf0440.6 KBPublisher’s postprintopen-access