Number of the records: 1  

Should the average tax rate be marginalized?

 1. 1.
  0307974 - NHU-C 2008 CZ eng J - Journal Article
  Feldman, N. E. - Katuščák, Peter
  Should the average tax rate be marginalized?
  [Měla by být průměrná daňová sazba marginalizovaná?]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 304 (2006), s. 1-65. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
  Keywords : tax * labor supply * average tax
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp304.pdf

  Economic theory assumes that taxpayers use their true marginal tax rate (MTR) to guide their economic decisions. However, complexity of the personal income tax system implies that taxpayers may incorrectly perceive true marginal prices and incentives.

  Ekonomická teorie předpokládá, že daňoví poplatníci při rozhodovaní používají skutečnou marginální daňovou sazbu. Avšak pro komplexnost daňového systému je možné, že daňoví poplatníci vnímají nesprávně skutečné marginální ceny.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160588
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp304.pdf0711.4 KBPublisher’s postprintopen-access