Number of the records: 1  

Myelosuprese vyvolaná kombinovaným působením ionizujícího záření a karboplatiny. Ochranné působení látek zvyšujících extracelulární adenosin a G-CSF

 1. 1.
  0127142 - BFU-R 20033231 CZ cze A - Abstract
  Weiterová, Lenka - Hofer, Michal - Pospíšil, Milan
  Myelosuprese vyvolaná kombinovaným působením ionizujícího záření a karboplatiny. Ochranné působení látek zvyšujících extracelulární adenosin a G-CSF.
  [Myelosuppression induced by combined action of ionizing radiation and carboplatin. Protective effects of drugs elevating extracellular adenosine and G-CSF.]
  Symposium teoretické a aplikované biofyziky. Program a soubory sdělení. České Budějovice, 2003. s. 58.
  [Symposium teoretické a aplikované biofyziky. 18.09.2003-20.09.2003, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : hematopoiesis * adenosine membrane receptors * acute radiation disease
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0025365
   

Number of the records: 1