Number of the records: 1  

Stock market integration and the speed of information transmission

 1. 1.
  0108587 - NHU-N 20043156 RIV CZ eng J - Journal Article
  Černý, Alexandr
  Stock market integration and the speed of information transmission.
  [Integrace akciového trhu a rychlost přenosu informací.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 242 (2004), s. 1-25. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA AV ČR KSK8002119; GA ČR GA402/04/0270
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : stock market integration * market comovement * high-frequency data
  Subject RIV: AH - Economics

  Using a unique dataset covering 8 months of high frequency data on the indices from markets in the U.S., London, Frankfurt, Paris, Warsaw, and Prague, I investigate the issue of stock market integration from a novel perspective. Cointegration and Granger causality tests with data of different frequencies (from 5 minutes to 1 day) are performed. The aim is to describe the time structure in which market react to the information revealed in prices on other markets. Particularly, I want to detect the speed of information transmission between the different markets.

  Při použití unikátní databáze pokrývající období osmi měsíců a obsahující vysokofrekvenční data o indexech akciových trhů v USA, Londýně, Frankfurtu, Paříži, Varšavě a Praze nahlížím na problém integrace akciových trhů z nové perspektivy. Uskutečňuji kointegraci a Grangerovy testy kauzality s daty různých frekvencí (od pěti minut po jeden den). Cílem je popsat časovou strukturu reakcí trhu na informace obsažené v cenách na jiných trzích. Obzvláště se snažím zachytit rychlost přenosu informací mezi rozdílnými trhy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015710
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp242.pdf0936.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1