Number of the records: 1  

Inhibition of cyclooxygenase-2 by meloxicam supports hematopoiesis

 1. 1.
  0091750 - BFÚ 2008 RIV US eng A - Abstract
  Štreitová, Denisa - Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín
  Inhibition of cyclooxygenase-2 by meloxicam supports hematopoiesis.
  [Inhibice cyklooxygenázy-2 meloxicamem podporuje krvetvorbu.]
  Experimental Hematology. Elsevier. Roč. 35, č. 9 (2007), P165. ISSN 0301-472X.
  [36th Annual Scientific Meeting of the ISEH - Society for Hematology and Stem Cells. 28.09.2007-30.09.2007, Hamburg]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : cyclooxygenase-2 * meloxicam * hematopoiesis
  Subject RIV: BO - Biophysics

  Meloxicam, a selective COX-2 inhibitor, whose therapeutic advantage is a low intensity and incidence of undesirable gastrointestinal side effects, supports hematopoiesis. The results suggest the promising possibility to use meloxicam as an auxiliary means reducing the high costs of G-CSF therapy of myelosuppression.

  Meloxicam, selektivní COX-2 inhibitor, jehož terapeutickou výhodou je nízká intenzita a incidence gastrointestinálních nežádoucích vedlejších účinků, podporuje krvetvorbu. Výsledky naznačují možnost využití meloxicamu jako pomocného prostředku redukujícího vysoké náklady terapie myelosuprese pomocí G-CSF.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152270
   
Number of the records: 1