Number of the records: 1  

Preconditioner Updates Applied to CFD Model Problems

 1. 1.
  0089231 - UIVT-O 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Birken, P. - Duintjer Tebbens, Jurjen - Meister, A. - Tůma, Miroslav
  Preconditioner Updates Applied to CFD Model Problems.
  [Aktualizace předpodmínění pro modelování v dynamice tekutin.]
  Applied Numerical Mathematics. Roč. 58, č. 11 (2008), s. 1628-1641. ISSN 0168-9274
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET400300415; GA AV ČR KJB100300703
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : finite volume methods * update preconditioning * Krylov subspace methods * Euler equations * conservation laws
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 0.952, year: 2008

  This paper deals with solving sequences of nonsymmetric linear systems with a block structure arising from compressible flow problems. The systems are solved by a preconditioned iterative method. We attempt to improve the overall solution process by sharing a part of the computational effort throughout the sequence. Our approach is fully algebraic and it is based on updating preconditioners by a block triangular update. A particular update is computed in a black-box fashion from the known preconditioner of some of the previous matrices, and from the difference of involved matrices. Results of our test compressible flow problems show, that the strategy speeds up the entire computation. The acceleration is particularly important in phases of instationary behavior where we saved about half of the computational time in the supersonic and moderate Mach number cases. In the low Mach number case the updated decompositions were similarly effective as the frozen preconditioners.

  Článek je praktickou ukázkou účinnosti aktualizace přepodmínění iteračních metod pro řešení sekvenci rozsáhlých a řídkých soustav lineárních algebraických rovnic. Konkrétně se zabývá řešením blokových systémů, které v mechanice tekutin často vznikají. Aktualizace je plně algebraická a cely postup se snaží využít vlastnosti konkrétní aplikace.Porovnávaní zahrnuje nejenom novy postup, ale i řešení v případě, kdy předpodmínění není aktualizováno, nebo je přepočítáváno v každé iteraci. Výsledky v případě řešení problému stlačitelného proudění se zdají byt velmi povzbudivé.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150503
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0089231.pdf0880.2 KBAuthor´s preprintopen-access