Number of the records: 1  

Selective inhibition of cyclooxygenase-2 and activation of adenosine membrane receptors - two new promising approaches for treatment of radiation-induced myelosuppression

 1. 1.
  0086704 - BFÚ 2008 US eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa - Znojil, V.
  Selective inhibition of cyclooxygenase-2 and activation of adenosine membrane receptors - two new promising approaches for treatment of radiation-induced myelosuppression.
  [Selektivní inhibice cyklooxygenázy-2 a aktivace adenosinových receptorů - dva nové slibné přístupy k léčení zářením indukovaného poškození kostní dřeně.]
  Abstract Book. San Francisco, 2007. s. 123.
  [13th International Congress of Radiation Research. 08.07.2007-12.07.2007, San Francisco]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : radiation-induced myelosuppression * cyclooxygenase-2 inhibition * adenosine receptor activation
  Subject RIV: BO - Biophysics

  In this conference communication, a comprehensive information was given concerning experimental pharmacological treatment of radiation-suppressed hematopoiesis by inhibition of cyclooxygenase-2 and activation of adenosine receptors.

  V tomto konferenčním sdělení byla podána souhrnná informace o experimentální farmakologické léčbě zářením poškozené krvetvorby inhibicí cyklooxygenázy-2 a aktivací adenosinových receptorů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0148892

   
   
Number of the records: 1