Number of the records: 1  

Adenosine A3 receptor agonist acts as a homeostatic regulator of bone marrow hematopoiesis

 1. 1.
  0085339 - BFÚ 2008 RIV FR eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín - Štreitová, Denisa
  Adenosine A3 receptor agonist acts as a homeostatic regulator of bone marrow hematopoiesis.
  [Agonista adenosinového receptoru A3 funguje jako homeostatický regulátor krvetvorby v kostní dřeni.]
  Biomedicine & Pharmacotherapy. Roč. 61, č. 6 (2007), s. 356-359. ISSN 0753-3322
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : adenosine A3 receptor * cell proliferation * hematopoiesis
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 1.418, year: 2007

  Effects of 2-day therapy with the adenosine A3 receptor agonist, IB-MECA, on proliferation state of the granulopoietic and erythropoietic compartments of mouse bone marrow were investigated. Significant negative correlation between the control proliferation state and the increase of cell proliferation after IB-MECA treatment was found. These results suggest the homeostatic character of the induced stimulatory effects and the need to respect the functional state of the target tissue when investigating effects of adenosine receptor agonists under in vivo conditions.

  Byly zjišťovány účinky dvoudenní terapie agonistou adenosinových A3 receptorů, látkou IB-MECA, na proliferační status granuloidního a erytroidního kompartmentu myší kostní dřeně. Byla nalezena signifikantní negativní korelace mezi kontrolním stavem buněčné proliferace a zvýšením této proliferace po léčbě látkou IB-MECA. Tyto výsledky naznačují homeostatický charakter indukovaných stimulačních efektů a potřebu respektovat funkční stav cílové tkáně při studiu účinků agonistů adenosinových receptorů in vivo.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0147884
   
Number of the records: 1