Number of the records: 1  

On Gaussian conditional independence structures

 1. 1.
  0085049 - UTIA-B 2008 RIV CZ eng J - Journal Article
  Lněnička, Radim - Matúš, František
  On Gaussian conditional independence structures.
  [O Gaussovských strukturách podmíněné nezávislosti.]
  Kybernetika. Roč. 43, č. 3 (2007), s. 327-342. ISSN 0023-5954
  R&D Projects: GA AV ČR IAA100750603
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : multivariate Gaussian distribution * positive definite matrices * determinants * gaussoids * covariance selection models * Markov perfectness
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 0.552, year: 2007

  The simultaneous occurrence of conditional independences among subvectors of a regular Gaussian vector is examined. All configurations of the conditional independences within four jointly regular Gaussian variables are found and completely characterized in terms of implications involving conditional independence statements. The statements induced by the separation in any simple graph are shown to correspond to such a configuration within a regular Gaussian vector.

  Je zkoumán simultánní výskyt podmíněné nezávislosti mezi podvektory regulárního Gaussovského vektoru. Jsou nalezeny všechny konfigurace podmíněných nezávislostí mezi čtyřmi združeně regulárními Gaussovskými veličinami. Jest dokázáno, že struktury podmíněné nezávislosti indukované separací v jednoduchých grafech odpovídají regulárním Gaussovským vektorům.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0147640
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0085049.pdf0971.6 KBPublisher’s postprintopen-access