Number of the records: 1  

Testing multi-factor asset pricing models in the Visegrad countries

 1. 1.
  0083598 - NHÚ 2008 RIV CZ eng J - Journal Article
  Morgese Borys, Magdalena
  Testing multi-factor asset pricing models in the Visegrad countries.
  [Testování multifaktorových modelů oceňování aktiv ve visegrádských zemích.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 323 (2007), s. 1-40. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA MŠk LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : capital asset pricing model * macroeconomic factor models * cost of capital
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp323.pdf

  There is no consensus in the literature as to which model should be used to estimate the stock returns and the cost of capital in the emerging markets. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) that is most often used for this purpose in the developed markets has a poor empirical record and is likely not to hold in the less developed and less liquid emerging markets. Various factor models have been proposed to overcome the shortcomings of the CAPM.

  V literatuře není konsensus ohledně toho, který model by měl být používán k odhadování výnosů z cenných papírů a kapitálových nákladů na rozvíjejících se trzích. Kapitálový model oceňování aktiv (KMOA), který je nejčastěji pro tento účel používán v rozvinutých trzích má slabou empirickou podporu a je pravděpodobné, že neplatí pro méně rozvinuté a méně likvidní rozvíjející se trhy. Různé faktorové modely byly navrženy, aby překlenuly nedostatky KMOA. Tato práce prozkoumává jak KMOA, tak makroekonomické faktorové modely ve světle jejich schopnosti vysvětlit průměrné výnosy z cenných papírů využívajíc data z Vyšegradských zemí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146781
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp323.pdf0246.2 KBPublisher’s postprintopen-access