Number of the records: 1  

Correlation Dimension Estimation for Classification

 1. 1.
  0083166 - UIVT-O 2007 RIV PL eng J - Journal Article
  Jiřina, Marcel - Jiřina jr., M.
  Correlation Dimension Estimation for Classification.
  [Odhad korelační dimense pro klasifikaci.]
  International Journal of Information Technology and Intelligent Computing. Roč. 1, č. 3 (2006), s. 547-557. ISSN 1895-8648
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0567
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : correlation dimension * probability density estimation * classification * UCI MLR
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  In this paper we introduce a new approach that utilizes the correlation dimension (CD) both for probability density estimate of data and consequently for classification. It will be shown that just a classifier utilizing CD exhibits significantly better behavior (classification accuracy) then other kinds of classifiers. New CD-based classifier outperforms DME classifier and many classifiers published on Machine Learning Repository pages.

  V článku zavádíme nový přístup, který používá korelační dimensi pro odhad hustoty pravděpodobnosti a následně pro klasifikaci. Ukazuje se, že klasifikátor využívající korelační dimensi vykazuje významně lepší chování než jiné druhy klasifikátorů. Nový klasifikátor předčí klasifikátor založený na distribution mapping exponentu a mnoho klasifikátorů publikovaných na stránkách databázi testovacích úloh UCI MLR.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146504
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0083166.pdf0985.6 KBAuthor´s preprintopen-access