Number of the records: 1  

The role of G-CSF and IL-6 in the granulopoiesis-stimulating activity of murine blood serum induced by perorally administered ultrafiltered pig leukocyte extract, IMUNOR

 1. 1.
  0080840 - BFÚ 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Vacek, Antonín - Hofer, Michal - Holá, Jiřina - Weiterová, Lenka - Štreitová, Denisa - Svoboda, J.
  The role of G-CSF and IL-6 in the granulopoiesis-stimulating activity of murine blood serum induced by perorally administered ultrafiltered pig leukocyte extract, IMUNOR.
  [Úloha G-CSF a IL-6 v granulopoézu stimulující aktivitě myšího krevního séra, indukované perorálně podaným ultrafiltrovaným extraktem prasečích leukocytů, IMUNORem.]
  International Immunopharmacology. Roč. 7, č. 5 (2007), s. 656-661. ISSN 1567-5769
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : IMUNOR * hematopoiesis * cytokines
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.066, year: 2007

  We have shown that hematopoiesis-stimulating activity of perorally administered low-molecular-weight (<12 kDa) extract of pig blood leukocytes, IMUNOR, is mediated by induction of production of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) and interleukin-6 (IL-6), whose elevated levels in sera after IMUNOR administration have been determined. Experiments using antibodies against the cytokines mentioned have demonstrated that G-CSF plays a key role in the stimulation of hematopoiesis by IMUNOR, whereas IL-6 has an auxiliary role.

  Prokázali jsme, že krvetvorbu-stimulující aktivita nízkomolekulárního (<12 kDa) extraktu leukocytů prasečí krve, IMUNORu, po jeho perorální aplikaci pokusným myším je zprostředkována indukcí tvorby granulocytárního kolonie stimulujícího faktoru (G-CSF) a interleukinu-6 (IL-6), jejichž zvýšené hladiny v séru po aplikaci IMUNORu jsme zaznamenali. Pokusy, využívající protilátek proti uvedeným cytokinům, prokázaly, že klíčovou roli ve stimulaci krvetvorby IMUNORem sehrává G-CSF, zatímco IL-6 má roli pomocnou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144891
   
Number of the records: 1