Number of the records: 1  

Adenosine potentiates stimulatory effects on granulocyte-macrophage hematopoietic progenitor cells in vitro of IL-3 and SCF, but not those of G-CSF, GM-CSF and IL-11

 1. 1.
  0043740 - BFÚ 2007 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Vacek, Antonín - Pospíšil, Milan - Weiterová, Lenka - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa - Znojil, V.
  Adenosine potentiates stimulatory effects on granulocyte-macrophage hematopoietic progenitor cells in vitro of IL-3 and SCF, but not those of G-CSF, GM-CSF and IL-11.
  [Adenosin potencuje stimulační účinky IL-3 a SCF, ale nikoliv G-CSF, GM-CSF a IL-11, na progenitorové buňky pro granulocyty a makrofágy in vitro.]
  Physiological Research. Roč. 55, č. 5 (2006), s. 591-596. ISSN 0862-8408
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507
  Keywords : hematopoiesis * adenosine * cytokines
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.093, year: 2006

  Adenosine was shown to potentiate stimulatory effects of interleukin-3 and stem cell factor on the growth of colonies from granulocyte-macrophage colony-forming cells in cultures of normal murine bone marrow cells.

  Bylo zjištěno, že adenosin potencuje stimulační účinky interleukinu-3 a stem cell faktoru na růst kolonií z progenitorových buněk pro granulocyty a makrofágy v kulturách buněk normální myší kostní dřeně.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0136657
   
Number of the records: 1