Number of the records: 1  

Monetary incentives: usually neither necessary nor sufficient?

 1. 1.
  0041801 - NHÚ 2007 RIV CZ eng J - Journal Article
  Ortmann, Andreas - Hertwig, R.
  Monetary incentives: usually neither necessary nor sufficient?
  [Peněžní pobídky: obvykle ani potřebné, ani dostatečné?]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 307 (2006), s. 1-17. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : experimental practices * monetary incentives * rhetorical tactics
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp307.pdf

  Read (2005), in The Journal of Economic Methodology, took our target article in Behavioral and Brain Sciences (Hertwig & Ortmann 2001) as one point of departure to question the usefulness of monetary incentives for experimental work. In making his case, he misrepresents our analysis, and continues the unfortunate ritual of opportunistic sampling of evidence. As in our target article, we call for an empirical analysis of the impact of monetary incentives.

  V časopise The Journal of Economic Methodology použil Read (2005) náš předmětný článek v Behavioral and Brain Sciences (Hertwig & Ortmann 2001) jako výchozí bod pro zpochybnění užitečnosti peněžních pobídek při experimentální práci. Ve své argumentaci chybně vykládá naši analýzu a dále rozvíjí nešťastný rituál oportunistického výběru důkazů. Stejně jako v našem předmětném článku i zde voláme po empirické analýze dopadu peněžních pobídek.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0135170
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp307.pdf0215.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1