Number of the records: 1  

Choice of corporate risk management tools under moral hazard

 1. 1.
  0039384 - NHÚ 2007 RIV CZ eng J - Journal Article
  Bena, Jan
  Choice of corporate risk management tools under moral hazard.
  [Výběr nástrojů pro řízení operačního rizika za subjektivního rizika.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 298 (2006), s. 1-43. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA MŠk LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : risk management * corporate insurance * moral hazard
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp298.pdf

  This paper examines the choice of tools for managing a firm’s operational risks: cash reserves, insurance contracts, and financial assets under an optimal financing contract that solves moral hazard between insiders and outside investors. Risk management is valuable as it reduces the costs of raising external financing, increases debt capacity, lessens underinvestment, and improves welfare. I show that insurance is superior as it facilitates the outside financing relationship but leads to inefficient excessive continuation if used without coverage limits. When insurance against an operational risk is not available, the firm uses financial assets instead or resorts to holding cash reserves.

  Článek zkoumá volbu mezi těmito nástroji řízení operačního rizika firmy: tvorba hotovostních rezerv, pojištění a investice do finančních aktiv. Výběr nástrojů pro řízení operačního rizika je analyzován jako výsledek optimálně nastaveného finančního kontraktu, který řeší morální hazard mezi firmou a investory na externích finančních trzích. Řízení rizika zvyšuje hodnotu firmy neboť vede ke snížení nákladů na získání kapitálu prostřednictvím finančních trhů a umožňuje zvýšení dluhové kapacity firmy. Ukazuji, že pojištění operačního rizika je nejvýhodnější, protože firmě nejvíce usnadňuje získání prostředků z externích zdrojů. Pokud však pojištění nemá stanoveno limity plnění, může vést k neúměrnému udržování firmy při životě v případech, kdy má být zlikvidována. Není-li pojištění operačního rizika možné, bude firma toto riziko upravovat investicemi do finančních aktiv nebo se uchýlí k vytvoření hotovostních rezerv.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133489
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp298.pdf0465.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1