Number of the records: 1  

Peroral IMUNOR, a low-molecular-weight immunomodulator prepared from disintegrated and ultrafiltered leukocytes, enhances recovery from myelosuppression induced by cisplatin or 5-fluorouracil

 1. 1.
  0038982 - BFÚ 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Weiterová, Lenka - Štreitová, Denisa
  Peroral IMUNOR, a low-molecular-weight immunomodulator prepared from disintegrated and ultrafiltered leukocytes, enhances recovery from myelosuppression induced by cisplatin or 5-fluorouracil.
  [Perorální IMUNOR, imunomodulátor s nízkou molekulární hmotností připravený z desintegrovaných a ultrafiltrovaných leukocytů, posiluje úpravu útlumu kostní dřeně indukovaného cisplatinou nebo 5-fluorouracilem.]
  Immunopharmacology and Immunotoxicology. Roč. 28, č. 1 (2006), s. 1-11. ISSN 0892-3973
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KSK5011112
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507
  Keywords : hematopoiesis * myelosuppression * immunomodulator
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 0.654, year: 2006

  A single dose of IMUNOR, a low-molecular-weight immunomodulator prepared from disintegrated and ultrafiltered pig leukocytes, was found to enhance recovery of murine pool of hemopoietic progenitor cells for granulocytes and macrophages damaged by a single injection of cytotoxic drugs 5-fluorouracil or cisplatin. The best results were obtained after the treatment with IMUNOR on days 3 or 4 after the injection of 5-fluorouracil or cisplatin. These results together with previous findings obtained in our laboratory suggest that IMUNOR has the potential to become a part of treatment schemes in oncological practice aimed at alleviation of myelosuppression evoked by cytotoxic anti-tumor therapy.

  Bylo zjištěno, že IMUNOR, imunomodulátor s nízkou molekulární hmotností připravený z desintegrovaných a ultrafiltrovaných prasečích leukocytů, podaný v jedné dávce posiluje u myší úpravu poolu krvetvorných progenitorových buněk pro granulocyty a makrofágy, poškozeného aplikací cytotoxických léků 5-fluorouracilu nebo cisplatiny. Nejlepší výsledky byly získány při léčbě IMUNOREM 3. nebo 4. den po injekci 5-fluorouracilu nebo cisplatiny. Tyto výsledky spolu s předchozími nálezy získanými v naší laboratoři naznačují, že IMUNOR má potenciál stát se součástí léčebných schémat v onkologické praxi, která jsou cílena na zmírnění útlumu kostní dřeně vyvolaného cytotoxickou protinádorovou terapií.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133176
   
Number of the records: 1