Number of the records: 1  

Role of adenosine signaling in hematopoiesis - a short review

 1. 1.
  0038957 - BFÚ 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan
  Role of adenosine signaling in hematopoiesis - a short review.
  [Úloha adenosinové signalizace v krvetvorbě - krátký přehled.]
  Medical hypotheses and research. Roč. 3, č. 1 (2006), s. 629-635. ISSN 1545-6129
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : extracellular adenosine * adenosine receptor signaling * hematopoiesis
  Subject RIV: BO - Biophysics

  The article summarizes in a synoptical manner the hitherto obtained knowledge on possibilities of pharmacological modulation of hematopoietic processes in experiments on animals by administration of substances modulating non-selectively adenosine membrane receptors (combination of dipyridamole and adenosine monophosphate), and by administration of synthetic agonists of adenosine receptors, more or less selective for individual receptor subtypes.

  Článek přehlednou formou shrnuje doposud získané znalosti o možnostech farmakologické modulace krvetvorných procesů v pokusech na zvířatech podáním látek, neselektivně aktivujících adenosinové membránové receptory (kombinace dipyridamolu a adenosinmonofosfátu), a aplikací syntetických agonistů adenosinových receptorů, více či méně selektivních pro jednotlivé receptorové subtypy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133160
   
Number of the records: 1