Number of the records: 1  

Inflation expectations in the Czech interbank market

 1. 1.
  0024231 - NHÚ 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Fukač, Martin
  Inflation expectations in the Czech interbank market.
  [Inflační očekávání na českém mezibankovním trhu.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 253 (2005), s. 1-30. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : inflation expectations * nominal interest rate * Fisher rule
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp253.pdf

  Monthly data on the inflation expectations of financial analysts in the Czech Republic exhibit a tendency for permanent bias and ineffectiveness which violates the rational expectations hypothesis assumed in macroeconomic models. Using a methodology based on a simple Fisher rule, it is found that the difference between the surveyed and market expectations is not statistically significant.

  Inflační očekávání na českém finančním trhu měřená Českou Národní Bankou vykazují při srovnání se skutečnou inflací tendence být vychýlená a nevydatná, což porušuje předpoklady hypotézy racionálních očekávání standardně přijímané při makroekonomickém modelování. Metodologie založená na Fisherově vztahu mezi nominální úrokovou mírou a očekávanou inflací naznačuje, že rozdíl mezi měřenými a skutečnými očekáváními není statisticky významný.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114811
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp253.pdf0486 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1