Number of the records: 1  

Optimal severance payment: theory and practice

 1. 1.
  0024229 - NHU-N 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Jeong, Byeongju
  Optimal severance payment: theory and practice.
  [Optimální platba odstupného: teorie a praxe.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 255 (2005), s. 1-22. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : severance payment * optimal separation
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp255.pdf

  I present a model in which the employment contract includes severance payment as an instrument for achieving optimal separation between the firm and the worker. I conduct a policy experiment in which the existing unemployment benefits are financed by a separation tax. Under this policy, the actual severance payments need to change only marginally in order to achieve socially optimal separation.

  V článku prezentuji model, ve kterém pracovní smlouva používá odstupné jako nástroj, který má zajistit optimálnost propouštění zaměstanců. Dále prezentuji výsledky experimentu, ve kterém existující podpora v nezaměstnanosti je financovaná pomocí daně z odstupného. V případe použití tohoto přístupu a pomocí malých změn v současných výplatách odstupného je možné dosáhnout společensky optimálního uspořádaní procesu propouštění ze zaměstnání.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114809
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp255.pdf0393.9 KBPublisher’s postprintopen-access