Number of the records: 1  

Optimal government policies in models with heterogeneous agents

 1. 1.
  0024091 - NHÚ 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Boháček, Radim - Kejak, Michal
  Optimal government policies in models with heterogeneous agents.
  [Optimální vládní politika v modelech s heterogenními agenty.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 272 (2005), s. 1-55. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : optimal macroeconomic policy * optimal taxation * distribution of wealth and income
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp272.pdf

  In this paper we develop a new methodology for finding optimal government policies in economies with heterogeneous agents. The methodology is solely based on three classes of equilibrium conditions from the government’s and individual agent’s optimization problems: 1) the first order conditions; 2) the stationarity condition on the distribution function; and, 3) the aggregate market clearing conditions.

  V této práci navrhujeme novou metodologii pro hledání optimálních vládních politik v ekonomikách s heterogenními agenty. Tato metodologie je založena výlučně na třech třídách rovnovážných podmínek získaných z optimalizačních problémů pro vládu a pro individuální agenty: 1) podmínky prvního řádu; 2) podmínka stacionarity pro distribuční funkci; a 3) agregátní podmínky pro tržní rovnováhu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114690
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp272.pdf0671.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1