Number of the records: 1  

Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti

 1. 1.
  0566716 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Sedmihradská, Anežka - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Fajgar, Radek - Soukup, Karel - Pohořelý, Michael
  Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti.
  [Effect of particle size of high-temperature biochar on its properties.]
  2022. In: Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 138-142. ISBN 978-80-214-6129-1.
  [Energie z biomasy XXII. Ledice (CZ), 06.09.2022-08.09.2022]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910056
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * gasification * particle size
  OECD category: Energy and fuels

  Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky
  slibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v závislosti na výrobní teplotě nebo vstupního materiálu. Vliv velikosti částic na vlastnosti biocharu byly zatím
  studovány nedostatečně. Tato práce se snaží rozšířit znalosti právě v této oblasti.

  High-temperature biochar is an increasingly used soil amendment, especially in areas where the physical properties of the soil need to be improved. This ecologically promising material has so far been studied mainly in relation to production temperature or the input material. The effects of particle size on the properties of biochar have so far been studied insufficiently. This work seeks to expand the knowledge in this particular area.

  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338017

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22023011810281.pdf142 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.