Number of the records: 1  

Identifikace nekovových částí mediteránní přezky z období stěhování národů

 1. 1.
  0562888 - ÚGN 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hanus, R. - Sobek, K. - Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Georgiou, Lucie - Hladký, P. - Hanus, T. - Blažková, K. - Jungmannová, K.
  Identifikace nekovových částí mediteránní přezky z období stěhování národů.
  [Identification of non-metallic part of a Mediterranean buckle from the Migration Period.]
  Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 12, č. 1 (2022), s. 98-106. ISSN 1805-0050
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : mediterran jewelry * Migration Period * Bohemian garnet * almandine * Raman spectrometry
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Open access
  https://mck.technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2022/10/15_Hanus.pdf

  Mimořádně cenné artefakty byly objeveny na Rakovnicku v roce 2020 ve formě depotu zlatých předmětů z období stěhování národů, bohatě zdobených českými granáty, almandiny a sklem. Kameny na studovaných archeologických předmětech jsou broušeny do dvou typů výbrusů. První typ představují ploché oboustranně leštěné destičky, jejichž barva je červená s velmi jemným nahnědlým odstínem. Druhým typem jsou kameny broušené do podoby kulatých vysokých kabošonů. Barva těchto kamenů je krvavě červená s jemným skořicovým odstínem. Celý soubor se skládá ze čtyř bohatě zdobených předmětů (torzo přezky skládající se z rámečku, jazýčku a záchytné ploténky přezky a kompletně dochovaného nepoškozeného prstenu). Drahokamová výplň předmětů byla studována pomocí mikro-Ramanova spektrometru a dále běžnými gemologickými metodami. Díky tomu, že tři z předmětů depotu jsou poškozeny, je možné nedestruktivně studovat jejich stavbu v řezu za pomoci rentgenové výpočetní tomografie. Ta odhalila konstrukční prvky, které kvůli výplni jednotlivých přihrádek šperku ve stylu cloisonné nejsou vidět.

  Exceptionally valuable artifacts were discovered in the region of Rakovník in 2020 as a wealth deposit of gold objects from the Migration Period, richly decorated with Czech garnets, almandine and glass. The gemstones on the studied archaeological artifacts were cut in two different types of cuts. The first type is represented by flat plates polished on both sides, the colour of which is red with a very slight brownish tint. The other type are gemstones cut in the form of round high cabochons, the colour being blood red with a subtle cinnamon tint. The whole set consists of four richly decorated objects (a torso of a buckle consisting of a frame, a prong and a buckle plate and a completely preserved undamaged ring). The gemstone filling of the objects was studied using a micro-Raman spectrometer and also by conventional gemological methods. Due to the fact that three of the objects in the deposit are damaged, it is possible to study their structure non-destructively in cross-section using X-ray computed tomography. This revealed structural elements that are not visible due to the filling of the individual compartments of the cloisonné-style jewelry.

  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335062

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0562888.pdf19.7 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.