Number of the records: 1  

Upínací zařízení pro mimoosový tah trubkových vzorků DN100

 1. 1.
  0558747 - ÚFM 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Netopil, V. - Vlček, L. - Jambor, Michal - Hutař, Pavel
  Upínací zařízení pro mimoosový tah trubkových vzorků DN100.
  [Clamping device for off-axis tension of DN100 pipe specimens.]
  Internal code: 202202 ; 2022
  Technical parameters: maximální možná zatěžovací síla 500 kN, výška přípravku včetně namontovaného vzorku 1978 mm, pro zkoušky trubek DN100, Smlouva o využití výsledku mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. a Ústavem aplikované mechaniky Brno, s.r.o., IČO 60715871, smlouva uzavřena dne 5.5.2022
  Economic parameters: možnost zkoušení trubkových vzorků pro excentrický tah
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000071
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : clamping device * off-axis tension * fatigue test * pipe specimen
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis

  Přípravek umožňuje upnutí trubkových zkušebních vzorků DN100 se svarovými spoji pro statické a cyklické zatěžovací zkoušky. Toto upínací zařízení bylo navrženo pro mimoosový tah dovolující připojení k používaným servo-hydraulickým aktuátorům (100 – 1000 kN). Při mimoosovém tahu zkušebních vzorků lze současně v nosném průřezu vyvolat tahové a ohybové namáhání. Tato kombinace je častá při provozu reálných potrubních systémů.

  The device enables clamping of DN100 pipe test specimens with welded joints for static and cyclic load tests. This clamping device was designed for off-axis tension allowing connection to the used servo-hydraulic actuators (100 - 1000 kN). During off-axis tensile testing of specimens, tensile and bending stresses can be induced in the bearing cross-section at the same time. This combination is common in the operation of real piping systems.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332331

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.