Number of the records: 1  

Sorbent na bázi amorfního alkalického titanátu pro sorpci radionuklidů

 1. 1.
  0554839 - ÚACH 2023 RIV cze P1 - User Module
  Šubrt, Jan - Motlochová, Monika - Komárková, Bára - Szatmáry, L. - Šuhájek, M. - Havlová, V.
  Sorbent na bázi amorfního alkalického titanátu pro sorpci radionuklidů.
  [Sorbent based on amorphous alkaline titanate for sorption of radionuclides.]
  2022. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - ÚJV Řež, a.s. Date of the utility model acceptance: 18.01.2022. Utility model number: 35725
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : alkaline titanate * sorption
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035725.pdf

  Sorpční materiály na bázi amorfních alkalických titanátů podle technického řešení mají uplatnění zejména jako vysoce účinné sorbenty radionuklidů z kontaminovaných vod, z odpadních vod jaderných elektráren apod. Mohou být použity pro sanační technologie v případě likvidace ekologických zátěží nebo přímo pro likvidace ekologických havárií.

  Sorption materials based on amorphous alkaline titanates according to the technical solution are used mainly as highly effective sorbents of radionuclides from contaminated waters, from wastewater of nuclear power plants, etc. They can be used for remediation technologies in liquidation of environmental burdens or directly for liquidation of environmental accidents.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329467

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035725.pdf12.7 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.