Number of the records: 1  

Biochary jako účinné sorbenty pro odstranění polutantů.

 1. 1.
  0553661 - ÚCHP 2022 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Spáčilová, Markéta - Krejčíková, Simona - Čárský, Milan - Soukup, Karel - Šolcová, Olga
  Biochary jako účinné sorbenty pro odstranění polutantů.
  [Biochars as effective sorbents for pollutant removal.]
  Sborník příspěvků. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2021 - (Kabelková, I.; Benáková, A.; Bareš, V.), s. 104-109. ISBN 978-80-11-00385-2.
  [Bienální konference CzWA /14./. Litomyšl (CZ), 22.09.2021-24.09.2021]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * pollutants in waters * sorption
  OECD category: Chemical process engineering

  Kontaminanty ve vodách, jako různá léčiva, detergenty, či mikroplasty zůstávají stálým problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění je sorpce za využití různých aktivních sorbentů např. biocharů. V rámci studie byly testovány čtyři sorbenty, tři biochary připravené z odpadní rostlinné biomasy (slunečnicové slupky, mořské makrořasy a mikrořasy) a komerční aktivní uhlí - Supersorbon. Účinnost sorbentů byla testována při odstranění diklofenaku (léčivé látky) a triklosanu (desinfekční prostředek). Pro testování byla zvolena koncentrace (1 ppm) odpovídající běžně se vyskytujícím koncentracím.
  Na základě výsledku bylo zjištěno, že všechny připravené sorbenty jsou srovnatelně účinné s aktivním uhlím a díky jejich nižší ceně i ekonomicky výhodné.


  Contaminants in water, various drugs, detergents or microplastics, have been a constant problem. One of the effective methods of their removal is sorption by various active sorbents such as biochar. Four various sorbents were tested in this study. Three biochars prepared from different waste plant biomass (sunflower husks, seaweed and microalgae) and commercial activated carbon - Supersorbon. The effectiveness of the sorbents was tested by diclofenac (active substance) and triclosan (disinfectant) removal. The concentration 1 ppm, which corresponed to the commonly occurring concentration was chosen for tests.
  Based on obtained results, it was found that all biochar sorbents were comparatively effective as activated carbon and thanks to their lower price, also economically advantageous.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328411

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022021415220.pdf02.3 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.