Number of the records: 1  

Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy

 1. 1.
  0551241 - ÚGN 2022 RIV CZ cze B - Monography
  Augustinková, L. - Dudková, V. - Dvořák, Petr - Endel, S. - Ferko, M. - Hanšut, M. - Havlíková, P. - Janák, V. - Kováčik, P. - Krůl, M. - Kuda, F. - Macků, K. - Martinec, Petr - Miřijovský, J. - Novák, J. - Popelka, S. - Ščučka, Jiří - Šrámek, F. - Wiltsch, K.
  Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy.
  [The Interdisciplinary Research of Historical Landscape of the Borderlands between Silesia and Moravia.]
  1. vyd. - Opava-Ostrava-Olomouc: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 232 s. ISBN 978-80-7510-440-3
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV017
  Keywords : Moravian Gate * historical landscape * prehistoric and historic settlement * GIS
  OECD category: Physical geography

  Tato publikace je dílčím výsledkem projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy (číslo DG18P02OVV017) realizovaného v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2018 až 2022 (NAKI II), jehož poskytovatelem je MK ČR. Další informace lze najít na webových stránkách projektu (http://historickakrajina.cz/). Výzkum se zaměřuje na širší oblast, tvořenou Moravskou bránou a přiléhajícími částmi Hornomoravského úvalu, Nízkého Jeseníku, Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny, Západních Beskyd. Z územně správního hlediska jde o okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava – město a přiléhající části okresů Kroměříž, Olomouc, Opava, Přerov a Vsetín. Celkově zájmová oblast představuje plochu o výměře cca 4.150 km2.

  This publication is a partial result of the project Historical Landscape on the Border of Silesia and Moravia (number DG18P02OVV017) implemented within the Program to Support Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity for 2018-2022 (NAKI II), provided by the Ministry of Culture CR. Further information can be found on the project website (http://historickakrajina.cz/). The research focuses on the wider area, formed by the Moravian Gate and the adjacent parts of the Upper Moravian Gorge, the Low Jeseník, the Ostrava Basin, the Podbeskydské Uplands, and the Western Beskydy Mountains. From a territorial and administrative point of view, these are the districts of Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava - město and the adjacent parts of the districts of Kroměříž, Olomouc, Opava, Přerov and Vsetín. In total, the area of interest represents an area of approximately 4,150 km2.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329749

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0551241.pdf120.5 MBOtherrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.