Number of the records: 1  

Milada Paulová a pražská univerzita: historická slavistika

 1. 1.
  0548563 - MÚA 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Brádlerová, Daniela
  Milada Paulová a pražská univerzita: historická slavistika.
  [Milada Paulová and the Prague University: Historical Slavic studies.]
  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 59, č. 1 (2019), s. 97-147. ISSN 0323-0562
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-20451S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Milada Paulová * Jaroslav Bidlo * Charles University, Prague
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  http://dx.doi.org/10.14712/23365730.2019.18

  Předmětem tohoto článku je akademická kariéra české historičky Milady Paulové, které se jako první ženě v Československu podařilo dosáhnout nejvyšších akademických hodností. Milada Paulová se odborně zaměřila na moderní dějiny, mapování protihabsburského odboje v českých zemích a v zemích, které později vytvořily Jugoslávii. Na přání Jaroslava Bidla se věnovala i byzantským studiím. Její zájem o nedávnou historii vyvolal řadu otázek, jako například: Je studium nedávné minulosti skutečně vědou? Lze na něj aplikovat tradiční vědecké metody a zachovat vědeckou nezávislost na politických tlacích? Oprávněnost zájmu Milady Paulové o toto téma byla potvrzena až po druhé světové válce, kdy se moderní dějiny staly samostatným historickým oborem.

  The subject of this article is the academic career of Czech historian Milada Paulová, the first woman who managed to reach the highest academic ranks in Czechoslovakia. Milada Paulová focused on modern history, on mapping anti-Habsburg resistance in the Czech Lands and in countries, which later formed Yugoslavia. Following the wishes of Jaroslav Bidlo, she was also active in Byzantine studies. Her interest in recent history provoked a number of questions, such as: Is the study of recent past really a science? Can one apply to it traditional scientific methods and maintain scientific independence of political pressures? Milada Paulová’s interest in the subject was fully vindicated only after the Second World War, when modern history became an independent area within the historical sciences.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324606

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  MUA_0548563.pdf0747.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.