Number of the records: 1  

Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu přírodních polyolů

 1. 1.
  0546093 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Skuhrovcová, L. - Kocík, J. - Kolena, J. - Kunrtová, D. - Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Kaluža, Luděk
  Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu přírodních polyolů.
  [Heterogeneous catalyst for hydrogenolysis of natural polyols.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - ORLEN UniCRE, a.s. Date of the utility model acceptance: 14.12.2021. Utility model number: 35662
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bifunctional catalyst * hydrogenolysis * polyols
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035662.pdf

  Technické řešení se týká bifunkčního heterogenního katalyzátoru, obsahujícího redukční (metalická) a bazická aktivní centra, účinného při hydrogenolýze cukerných alkoholů s 5 až 6 uhlíkovými atomy v řetězci. Je rovněž dostatečně stabilní v reakčním prostředí, které obsahuje do 90 % hmot. vody. Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu polyolů s obsahem Cu, Mg a Fe podle technického řešení se rovněž vyznačuje vysokou mechanickou pevností a kombinací aktivity, selektivity, stability v reakčním prostředí a mechanické pevnosti překonává dosud známé Cu katalyzátory, které lze využít pro hydrogenolýzu sorbitolu bez nutnosti přidání alkálie do suroviny pro hydrogenolýzu.

  The technical solution relates to a bifunctional heterogeneous catalyst, containing reducing (metallic) and basic active centres, which is effective in the hydrogenolysis of sugar alcohols with 5 to 6 carbon atoms in the chain. It is also sufficiently stable in the reaction medium, which contains up to 90 % wt. water. The heterogeneous catalyst for the hydrogenolysis of polyols, containing Cu, Mg and Fe according to the technical solution, is also characterized by high mechanical strength and a combination of activity, selectivity, stability in the reaction medium and mechanical strength surpasses previously known Cu catalysts which can be used for the hydrogenolysis of sorbitol without the need of alkali addition into the hydrogenolysis feedstock.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326194

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035662.pdf0479.9 KBPublisher’s postprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.