Number of the records: 1  

Pilotní a poloprovozní ověření technologie

 1. 1.
  0545826 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Dobřichovský, M.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and pilot plant verification of technology.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V001 ; 2020
  Technical parameters: 2,85g EPA/m3/den a 0,095g DHA/m3/den
  Economic parameters: Náklad na 1kg řasy 206,40 EUR při produkci 10t řasy ročně
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Microalgae * biotechnology * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology

  Předkládaná technologie se věnuje kultivaci mořské řasy Phaeodactylum tricornutum v provozním měřítku za účelem produkce karotenoidů se zaměřením na fukoxantin a dlouhých Omega-3 polynenasycených mastných kyselin. Pro tento účel byl vyselektován kmen P. tricornutum CCAP 1055/5, vhodný pro kultivaci v provozních podmínkách a zisk fukoxanthinu. Taktéž bylo vyselektováno vhodné kultivační médium pro velkoobjemovou kultivaci v místních podmínkách tedy v lokalitě bez přístupu k mořské vodě. Byl navržen vhodný postup pro plynulé provozování kultivace této řasy od úplného počátečního nasazení až po finální provozní kultivaci včetně množství návrhů na kontrolu a předcházení možným komplikacím. Tato technologie byla a úspěšně ověřena kultivací v provozních podmínkách a byl taktéž získán funkční vzorek sucho biomasy testované řasy.  The present technology is focused on the cultivation of Phaeodactylum tricornutum microalga on an operational scale to produce carotenoids with a focus on fucoxanthin and long Omega-3 polyunsaturated fatty acids. For this purpose, a strain of P. tricornutum CCAP 1055/5 was selected, suitable for cultivation under operating conditions and recovery of fucoxanthin. A suitable culture medium for large-scale cultivation in local conditions, ie in a locality without access to seawater, was also selected. A suitable procedure has been proposed for the smooth operation of cultivation of this alga from the complete initial deployment to the final operational cultivation, including a number of proposals for control and prevention of possible complications. This technology was and successfully verified by cultivation under operating conditions and a functional sample of dry biomass of the tested alga was also obtained
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322471

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.