Number of the records: 1  

Čištění knihovního materiálu pomocí pulzního infračerveného TEA CO2 laseru

 1. 1.
  0545737 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mašková, Ludmila - Jandová, Věra - Vávrová, P. - Součková, M. - Neoralová, J. - Novotná, D. - Fajgar, Radek - Smolík, Jiří - Křížová, T. - Kocová, K. - Ondráčková, Lucie - Benešová Ševčíková, Irena
  Čištění knihovního materiálu pomocí pulzního infračerveného TEA CO2 laseru.
  [Cleaning of Library Materials Using Pulsed Infrared TEA CO2 Laser.]
  Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 11, č. 1 (2021), s. 90-96. ISSN 1805-0050.
  [Konference konzervátorů-restaurátorů /29./. Klatovy, 07.09.2021-09.09.2021]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV048
  Keywords : laser * cleaning of library materials * pulsed infrared TEA CO2 * ablation of impurities
  OECD category: Arts, Art history
  Method of publishing: Open access
  https://mck.technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2021/10/06_Ludmila-Maskova_Vera-Jandova_Petra-Vavrova_Magda-Souckova.pdf

  Cílem této studie bylo zjistit, zda je pulzní infračervený (IČ) TEA CO. laser (vlnová délka 10,6 pm) vhodným nástrojem pro čištění různých typů knihovních materiálů (kolagenní materiál, papír a textil). Základním požadavkem bylo odstranění povrchového znečištění bez poškození ošetřovaného materiálu. Byla stanovena prahová intenzita, při které začíná ablace nečistot z povrchu a prahová intenzita, při které již začíná degradace materiálu. Následně byly parametry čištění pomocí pulzního IČ TEA CO2 laseru porovnány se čtyřmi běžně užívanými metodami mechanického čištění. Výsledky ukázaly, že za vybraných podmínek použiti vykazuje čištění pomoci pulzního IČ TEA CO2 laseru dobré výsledky a má potenciál stát se alternativou k tradičním postupům.

  The aim of this study was to determine whether the pulsed infrared (IR) TEA CO2 laser (wavelength 10.6 pm) is a suitable instrument for cleaning various types of library materials (collagen material, paper and textiles). The basic requirement was to remove surface contamination while avoiding material degradation. The threshold intensity at which ablation of impurities from the surface begins and the threshold intensity at which material degradation begins were determined. Subsequently, the parameters of cleaning while using the pulsed IR TEA CO2 laser were compared with four commonly used mechanical cleaning methods. The results revealed that under selected conditions of use, cleaning with the pulsed IRTEA CO2 laser shows good results and has a potential to become an alternative to traditional methods.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322396

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22021092211160.pdf24.5 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.