Number of the records: 1  

Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů

 1. 1.
  0540870 - ÚACH 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Szatmáry, L. - Šubrt, Jan - Motlochová, Monika - Pližingrová, Eva - Šuhájek, M. - Salačová, P.
  Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.
  [Composite nanosorbent based on alkali titanate and recyclable waste.]
  Internal code: TAČR 2402/2020/1 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká přípravy kompozitního sorbentu a jeho použití jako sorbentu pro záchyt radionuklidů cesia, stroncia, europia a kobaltu, popřípadě uranu.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020110
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : sorption * radionuclides * decontamination * waste * nanomaterials * environment
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry

  Funkční vzorek kompozitního nanosorbentu syntetizovaného na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.

  Functional sample composite nanosorbent prepared from alkali titanate and wooden waste.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318467

   
   
Number of the records: 1