Number of the records: 1  

Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat

 1. 1.
  0539767 - BÚ 2021 RIV cze P1 - User Module
  Maršálek, Blahoslav - Klečka, Jan - Zezulka, Štěpán - Maršálková, Eliška
  Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat.
  [Combined sensor for continuous in-site water quality monitoring with data transfer.]
  2020. Owner: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 28.04.2020. Utility model number: 33943
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02M041
  Keywords : cyanobacteria * surface water * on-lime monitoring
  OECD category: Architecture engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033943.pdf

  Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování vody in-situ s přenosem dat zahrnující komunikační modul pro bezdrátovou komunikaci pro odesílání naměřených dat prostřednictvím bezdrátové sítě uživateli vestavěný v řídící jednotce spojené propojovacím kabelem s ponornou sondou pro v reálném čase průběžné in-situ monitorování teploty vody, kontaminace vody fytoplanktonem a přítomnosti a rozlišení řas a sinic ve vodě.

  Combined sensor for on-line monitoring of water in-situ with data transport involving communication model for wireless communication for measured data sending by wireless network to user. Controlling unit is connected to probe in water which measured temperature, present of phytoplankton and differentiation of algae and cyanobacteria.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317482

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.