Number of the records: 1  

Hyde Park informačních profesionálů

 1. 1.
  0538289 - ÚČL 2021 RIV CZ cze O - Others
  Večeřová, Petra - Lišovská, P.
  Hyde Park informačních profesionálů.
  [Hyde Park of Information Professionals.]
  2020
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LM2018136
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : bibliography * literary biography * children reading
  OECD category: Specific literatures

  Hyde park informačních profesionálů se konal ve středu 16. prosince 2020 od 16.30 v rámci cyklu Oddělení knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Petra Večeřová představila problematiku výzkumu v oblasti psaného kulturního dědictví a bibliografie, zpracovávaného v rámci projektu České literární bibliografie. Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně představila Centrum dětského čtenářství a jeho aktivity zaměřené na děti a jejich rodiče.

  Hyde Park of Information Professionals took place on Wednesday, December 16, 2020 from 4.30 pm as part of the cycle of the Department of Librarianship of the Faculty of Arts and Sciences of the Silesian University in Opava. Petra Večeřová presented the issue of research in the field of written cultural heritage and bibliography, processed within the project of the Czech Literary Bibliography. Pavlína Lišovská from the Jiří Mahen Library in Brno presented the Children's Reading Center and its activities aimed at children and their parents.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316108

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.