Number of the records: 1  

ARCLib

 1. 1.
  0538255 - KNAV 2021 RIV CZ cze, eng L4 - Software
  Lhoták, Martin - Duda, Martin - Pokorský, Jan - Pavelka, Miroslav - Pšenička, Michal - Šlapáková, Ivana - Nezbedová, Martina - Fojtů, Andrea - Melichar, Marek - Hutař, Jan - Pavlásková, Eliška - Křížová, Jana - Hejzl, Jan - Kersch, Filip - Tichý, Zdeněk - Bartošek, M. - Vašek, Z. - Žabička, P. - Krejčíř, V. - Růžička, M. - Hejtmánek, L. - Jiroušek, V. - Lodrová, I. - Hruška, Z. - Ostráková, N. - Kočišová, P. - Bilwachs, J.
  ARCLib.
  [ARCLib.]
  Internal code: ARCLib ; 2020
  Technical parameters: Komplexní systém pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů (LTP) kompatibilní s ISO 14721 (OAIS), programovaný v jazyce java, využívající open source komponenty, uživatelské rozhraní je formou webové aplikace, k přístupu do systému ARCLib je nutné použít standardní webový prohlížeč, splňující standardy W3C např. Chrome nebo Firefox. https://github.com/LIBCAS/ARCLib/ - zde jsou zdrojové kódy a dokumentace (záložka wiki), běžící archivační systém nemá veřejně dostupné rozhraní - pokud má hodnotilel zájem o vzdálený přístup do testovací verze, může požádat o přístupové údaje na adrese LHOTAK@KNAV.CZ.
  Economic parameters: Volně dostupné řešení je ekonomicky výhodné pro všechny uživatele z řad knihoven a případně i dalších paměťových institucí, jelikož nemusí vynakládat prostředky na jeho licencování
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02R044
  Keywords : LTP * long term preservation * archiving * OAIS
  OECD category: Library science
  https://github.com/LIBCAS/ARCLib/

  ARCLib je systém pro logickou a bitovou ochranu digitálních dat, navržený v souladu s požadavky odvozenými z ČSN ISO 14721 (OAIS). Hlavním cílem vývoje ARCLibu bylo vytvoření řešení, které institucím umožní implementovat všechny funkční moduly OAIS a které bude respektovat požadavky jeho informačního modelu. ARCLib využívá v maximální míře existujících řešení jako jsou ProArc, Kramerius a DSpace a to především pro tvorbu SIP balíčků. Připravené SIP balíčky validuje, konvertuje do archivních balíčků (AIP) a ukládá v souladu s OAIS.

  ARCLib is a system for logical and bit protection of digital data designed in accordance with the requirements derived from ČSN ISO 14721 (OAIS). The main goal of ARCLib's development was to create a solution that will allow institutions to implement all OAIS functional modules and that will respect the requirements of its information model. ARCLib makes maximum use of existing solutions such as ProArc, Kramerius and DSpace, especially for creating SIP packages. It validates prepared SIP packages, converts them into archive packages (AIP) and saves them in accordance with OAIS.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316081

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.