Number of the records: 1  

Zařízení pro velkoobjemový odběr aerosolových částic.

 1. 1.
  0536654 - ÚCHP 2022 RIV cze P1 - User Module
  Vodička, Petr - Schwarz, Jaroslav - Slezák, Jiří - Horník, Štěpán - Sýkora, Jan
  Zařízení pro velkoobjemový odběr aerosolových částic.
  [Apparatus for large-volume sampling of aerosol particles.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v i. Date of the utility model acceptance: 23.02.2021. Utility model number: 34859
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02010035
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : aerosol high volume sampler * sampling head * exchangeable nozzles
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034859.pdf

  Podstatou předkládaného technického řešení je nová konstrukce odběrové hlavy tvořící část vzorkovače aerosolu, pomocí které je možné s výhodou získávat velkoobjemově aerosolové částice a soustředně je zachycovat dále na filtru. Další výhodou technického řešení je variabilita záchytu frakce aerosolu různé velikosti díky 50 výměnným tryskám. Současně je možné toto zařízení provozovat v exteriéru nebo jako součást filtračních zařízení vzdušiny.

  The essence of the presented technical solution is a new construction of the sampling head forming a part of the aerosol sampler, by means of which it is possible to advantageously obtain large-volume aerosol particles and concentrically capture them further on the filter. Another advantage of the technical solution is the variability of aerosol fraction capture of different sizes thanks to 50 exchangeable nozzles. At the same time, this device can be operated outdoors or as part of air filtration devices.


  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318824

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv034859.pdf3527.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.