Number of the records: 1  

Transport náboje v .pi.-konjugovaných polymerních polovodičích

 1. 1.
  0534430 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Toman, Petr - Menšík, Miroslav - Pfleger, Jiří
  Transport náboje v .pi.-konjugovaných polymerních polovodičích.
  [Charge transport in .pi.-conjugated polymer semiconductors.]
  Chemické listy. Roč. 114, č. 11 (2020), s. 729-736. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : polymer semiconductor * charge mobility * energy disorder
  OECD category: Polymer science
  Impact factor: 0.381, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3725

  Transport nosiče náboje v lineárních konjugovaných polymerních polovodičích používaných v tištěné organické elektronice pro konstrukci solárních článků, světelných diod, tranzistorů, senzorů a dalších zařízení se významně liší od transportu náboje v anorganických materiálech. Tento článek ukazuje možný teoretický přístup k modelování přenosu náboje, který zohledňuje odlišnou povahu interakcí přítomných v polymerním řetězci a mezi řetězci v amorfní a krystalické fázi.

  The charge carrier transport in linear conjugated polymer semiconductors, used in printed organic electronics for construction of solar cells, light emitting diodes, transistors, sensors and other devices, significantly differs from the charge transport in inorganic materials. This article shows a possible theoretical approach to the modelling of the charge transport, which considers different nature of interactions present within the polymer chain and between chains in the amorphous and crystalline phases.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313557

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.